Zajímavé typy staveb na Rhodosu

Jednoduché venkovské stavby postavené ze dřeva, kamene a vápna, většinou jednobarevné. Naleznete je především ve vnitrozemí nebo v malých rybářských vesnicích.

V době turecké okupace museli obyvatelé opouštět Staré Město a žít za hradbami města. Stavěli zde nové domy většinou jednopatrové a bez ozdob. Vznikla tak nová čtvrť, která se nazývá marasia.

Kamenné věže zde zanechali rytíři řádu johanitů, ve věžích se bydlelo, ale sloužily samozřejmě i pro obranu. Jsou neomítnuty, ale s velmi pečlivě zpracovaným kamenem. Součástí věže jsou i střílny. Najdete je ve Starém Městě a ve vesničce Trianda.

Ve Starém Městě jsou nádherně zdobené turecké domy, které jsou charakteristické nejen nádhernou výzdobou, ale i typickými dřevěnými arkýři a zářivou barevností.

Velmi krásné většinou dvoupatrové stavby naleznete na Lindosu. Stavěli si je kapitáni v době turecké okupace, kdy Lindos prosperoval díky námořnímu obchodu. Domy jsou z kamene a mají mramorové reliéfy, zdobené střechy a fasády. Dvory jsou plné květin a jsou vydlážděné kamennou mozaikou choklákia.