O ostrově

Na RHODOSU nalezneme pozoruhodné památky z doby Dórů. Právě osady Kamérios, Ialyssós a Lindos podle Homéra založili Dórové. Archeologické vykopávky na začátku 20. století však prokázaly, že místa byla osídlena už v době neolitu.

Určitě navštivte starověký Kamérios, kdysi centrum dórské kultury, který nabízí zajímavou podívanou, zbytky chrámu Athény Polias (6.st. př.n.l.). Nedaleko je malebný přístav Skala Kameirou, který sloužil městu Kamerios jako významný přístav. Legenda říká, že město založil vnuk krále Minoa.

Na severu ostrova RHODOS je Ialyssós, starověké město s pozůstatky akropole ze 3. stol. př.n.l., které leží na náhorní plošině a je odtud pozoruhodný výhled do celého kraje.

Nejúchvatnějším místem, kde jsou mimo jiné i dórské památky je Lindos. Lindos patřil mezi nejvýznamnější města ostrova RHODOS. Nad 2 kouzelnými plážemi se tyčí zvětralý útes s akropolí. Prvním obyvatelem tohoto místa prý byl podle mythologie sám bůh Helios, který je patronem ostrova. Není to jistě náhoda, protože ostrov RHODOS má nejvíce slunečních dní ze všech řeckých ostrovů. Význam tohoto místa dokládá i to, že většina lodí, které obyvatelé RHODU zaslali do trójské války byly z Lindu. Největšího rozkvětu Lindos doznal za vlády Kleovúla, který byl jedním ze sedmi mudrců starověkého Řecka. Ve městě vznikají veřejné budovy a významné stavby. Obchod se čile rozvíjí a Linďané si razí mince se lví hlavou (6. stol. př.n.l.). Kleovúlos staví městský vodovod a nový chrám bohyně Athény.

Lindos měl i svoji kroniku, kterou napsal na 2 mramorové desky kněz Timachidas. Jsou zde vyryta jména významných návštěvníků chrámu bohyně Athény a záznamy mluví i o darech návštěvníků. Lindos byl proslulý i významnou sochařskou školou, vznikl zde i jeden z divů světa Kolos rhodský. V Lindosu vznikl důležitý námořnický kodex, který se stal základem pro římské a později současné námořní právo.

Vydáte-li se na akropoli (cca 115 m n.m.), naskytne se Vám nádherný výhled na celý záliv. Pozoruhodné je i středověké schodiště, které zde s opevněním nechali postavit rytíři řádu johanitů. Lindos v té době byl správní a soudní středisko se sídlem 12 rytířů, významných mužů řádu.
Pokud se nebudete chtít vydat pěšky, můžete si pronajmout oslíka, který Vás zaveze pod akropoli. Rozhodně však nevynechejte toto pozoruhodné místo s památkami z doby helénské, byzantské a z doby středověku.

Vesnička s oslnivě bílými domky a tradičními dveřmi je dnes národní památkou, která je přísně střežena, aby bylo zabráněno necitlivým zásahům další výstavby. Typickými lindskými domy jsou stavby tzv. archontiká, která mají zdobené kamenné vchody. Často se zde opakuje motiv zkroucených lan, kotev a řetězů. Není to náhoda, protože mnohé z nich postavili bohatí námořní kapitáni. Vejdete-li, často se ocitnete na dvorku ozdobené květinami a vydlážděné speciální dlažbou malých dvojbarevných oblázků, která je typická pro Rhodos a nazývá se choklákia.

Choklákia jsou dekorativní mozaiky typické pro ostrovy Dodekanézy, mnoho jich naleznete i na RHODOSU. Toto staré řemeslo se používá už od doby byzantské a některé mozaiky jsou opravdu staré. Naleznete je uvnitř domů, kde přinášejí svým obyvatelům v letních měsících příjemný chlad, na nádvoří kostelů a klášterů, na náměstích a návsích. Nezřídka jsou to skutečná malá umělecká díla, bílé a tmavé oblázky vytvářejí zpravidla geometrické obrazce, ale i složitější vzory květin a zvířat. Stávají se tak významným architektonickým prvkem, který dotváří zdejší krajinu.